Credit Information Center - Trang chủ
 
 
 
Vay trả nợ nước ngoài
Chương trình khai báo Quản lý & sử dụng CSDL Vay và trả nợ nước ngoài
Thông tư 03/2013/TT-NHNN

Trang chủ
Ngôn ngữ:
 
Thông báo về sản phẩm R19

THÔNG BÁO

Để hỗ trợ các TCTD trong quá trình quản lý khách hàng và thực hiện phân loại nợ  theo TT02, CIC sẽ cung cấp MIỄN PHÍ HÀNG THÁNG sản phẩm R19Thay đổi nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác”(*) trên web. Đề nghị các TCTD đăng nhập theo user đã đăng ký đối với Sản phẩm R18 “Nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác” để khai thác Sản phẩm mới này.

R19 bắt đầu được cung cấp lần đầu theo số liệu 31/5/2015.

Trân trọng.

(*)SP R19 Cung cấp cho TCTD thông tin về các khách hàng có nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác thời điểm cuối quý trước nhưng đến các tháng trong quý tiếp theo có biến động xuống nhóm nợ thấp hơn hoặc hết dư nợ tại TCTD có nhóm nợ cao nhất đó.

Thông báo thay đổi cách thức hỏi và nhận trả lời tin

THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁCH THỨC HỎI VÀ NHẬN TRẢ LỜI TIN CỦA SẢN PHẨM HỎI TIN THEO “ LÔ ” & SP NHÓM NỢ CAO NHẤT TẠI TCTD KHÁC (R18)

 

    Do yêu cầu quản lý về thông tin đầu ra, từ ngày 1/04/2015, Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam thay đổi cách thức nhận và hỏi tin của sản phẩm “ hỏi tin theo Lô” & SP nhóm nợ cao nhất tại TCTD khác, cụ thể như sau:

    Đối với TCTD khai thác tin: sau khi kí hợp đồng khai thác thông tin với CIC, sẽ được cấp user để hỏi và nhận file trả lời.

Hướng dẫn hỏi và trả lời Lô :

Lô pháp nhân

Lô thể nhân 

Đối với sản phẩm R18:

Sau khi TCTD kí hợp đồng được cấp user, TCTD truy cập web cic.org.vn bằng user được cấp và vào  Hỏi tin quan hệ tín dụng chọn “ Trả lời tin khách hàng lô và Sản phẩm R18”  lấy file trả lời.

Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo. 

Giới thiệu SP Credit Plus

THÔNG BÁO 

Credit Plus (CP+) – Gói giải pháp toàn diện cho hệ thống Xếp hạng tín dụng nội bộ của các TCTD (Tệp đính kèm)

 
 
Mọi thắc mắc trong quá trình hỏi tin, xin liên hệ Phòng Hỗ trợ khách hàng: 04.33119218; Phòng cấp tin thể nhân miền Bắc điện thoại: 04.33511705, 04.33824411, 04.33553915, Phòng cấp tin thể nhân miền Nam điện thoại: 04.33553995, 04.33519886; Phòng cấp tin doanh nghiệp điện thoại: 04. 33119423, 04.33119424